ХАНШИЙН МЭДЭЭ

Дурын 3 банкаа сонго  Худалдаа хөгжилийн банк  Голомт банк  Хаан банк  Хаc банк  Хадгаламж банк  Төрийн банк
 • Валютын нэр

  АНУ-ын доллар
  ЕХ евро
  Английн фунт
  ОХУ-ын рубль
  БНХАУ-ын юань
  БНСУ-ын вон
  Канадын доллар
  Японы иен
  Шинэ зеланд доллар
  Австралийн доллар
  Хонгконгийн доллар
  Сингапур доллар
  Швейцарийн франк
  Шведийн крон
 • Валютын нэр

  USD
  EUR
  GBP
  RUB
  CNY
  KRW
  CAD
  JPY
  NZD
  AUD
  HKD
  SGD
  CHF
  SEK
 • Монголбанк

  Ханш

  1974.25
  2206.62
  3039.95
  31.69
  314.7
  1.79
  1577.25
  16.47
  1484.54
  1533.1
  254.57
  1447.24
  2066.2
  236.06
 • Худалдаа хөгжлийн банк

  Авах

  Зарах

  1967.0 1978.0
  2175.0 2241.0
  2985.0 3096.0
  29.67 34.89
  313.8 317.1
  1.733 1.847
  1534.0 1620.0
  16.22 16.75
  1444.0 1551.0
  1497.0 1586.0
  248.0 261.0
  1414.0 1482.0
  2010.0 2122.0
  224.0 249.0
 • Голомт банк

  Авах

  Зарах

  1970.0 0.0
  2177.0 0.0
  3007.0 0.0
  29.99 35.48
  314.4 317.4
  1.72 1.83
  1535.0 0.0
  16.16 16.82
  - -
  1490.0 0.0
  249.7 256.5
  1380.0 0.0
  1989.0 0.0
  206.0 255.0
 • Хаан банк

  Авах

  Зарах

  1946.0 1958.0
  2197.0 2266.0
  2939.0 3027.0
  27.8 32.6
  311.8 314.2
  1.73 1.85
  1533.0 1588.0
  16.36 16.87
  1406.0 1480.0
  1485.0 1560.0
  249.8 253.7
  1420.0 1468.0
  2064.0 2156.0
  - -

Ханш хөрвүүлэх

Валютын хэмжээ:
Банкны ханшаар:
Валютын нэгжээс:
Валютын нэгж рүү:

Тооны машин

7 4 1 0 8 5 2 ± 9 6 3 . ÷ x - + c =

Цалин бодох

Хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогын дүн
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 10% дээд хязгаар 100000000
Татвар ногдуулах орлогын дүн
Татварын хувь 10%, Ногдуулах татварын дүн
Татварын хөнгөлөлт (7000),
Таны төлөx татварын дүн
Таны гар дээрх цэвэр орлого   
STYLE